หน้าแรก สมัครตัวแทน เปิดสำนักงาน GA แผนการตลาด วิธีการทำงาน แผนที่ GA สินค้าและบริการ Facebook Contact Us

         ฟรี...ธุรกิจแฟรนไชส์ มิตรแท้ประกันภัย จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัย
  สุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ
  มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน

   
 
 
 
 

   มิตรแท้ประกันภัย

บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
รับสมัครผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ประกันภัยรถยนต์

       ฟรี..ธุรกิจแฟรนไชส์ จำหน่าย พ.ร.บ. , ประกันภัยรถยนต์ , ประกันอุบัติเหตุ , ประกันอัคคีภัย , ประกันภัยร้านทอง , ประกันภัยปั๊มน้ำมัน , ประกันภัยสุนัขตัวโปรด และ ประกันวินาศภัยทุกประเภท ขายง่าย ไม่บังคับยอดขาย กฎหมายบังคับซื้อ รถทุกคันต้องมี พ.ร.บ. มีรายได้ทันทีที่เริ่มงาน ซื้อใช้เองก็ถูกคุ้มค่า และ มีรายได้ 3 ทาง คือ ขาย , ขยายงาน , เปิดศูนย์สำนักงาน

       ที่นี่มิตรแท้ประกันภัย เราให้คุณร่วมเป็นเจ้าของธุรกิจประกันวินาศภัยในแบบง่ายๆ ด้วยระบบฟรีแฟรนไชส์ พ.ร.บ.เป็นสินค้าชนิดเดียวที่ กฎหมายบังคับให้ซื้อ รถทุกคันต้องมี ไม่มีผิดกฎหมาย

       หากคุณกำลังมองหาอาชีพหลัก อาชีพเสริม อยากมีธุรกิจ SMEs หรือ อยากเปิดแฟรนไชส์ แต่ไม่มีเงินลงทุน ??? เพียงแค่คุณมีความตั้งใจ และ มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ ก็สามารถสมัครเป็นตัวแทนกับมิตรแท้ประกันภัย แม้ไม่เคยขาย หรือ ไม่มีความรู้ด้านประกันภัย ก็ทำได้เพราะเรามีบุคลากรในการจัดฝึกอบรม สอนงานให้จนเป็น มีรายได้ง่ายๆ สามารถหักคอมมิชชั่นได้ทันทีที่ขาย ไม่บังคับยอดขายรายเดือนมีการปรับเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารงานขายพร้อมรับค่าบริหารการตลาดจากการสร้างทีมงานขายของคุณเอง และยังสามารถเปิดแฟรนไชส์สำนักงานตัวแทน (GA Online) โดย ม่มีค่าใช้จ่าย,ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ และค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น ฟรีแฟรนไชส์

 

      มิตรแท้ประกันภัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      มิตรแท้ประกันภัย

มิตรแท้ประกันภัย

    บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เราเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีความมั่นคง เชื่อถือได้ด้วยทุนจดทะเบียนกว่า 1,618 ล้านบาท เปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 เรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่ลงทุนกว่า 400 ล้านบาท มีสาขาสำนักงานตัวแทนกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศ มีตัวแทน กว่า 1 แสนคน ในปัจจุบัน 
     เรายังเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็วที่สุด นับตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งมีเบี้ยประกันภัย 300 กว่าล้านบาท แต่ในปัจจุบันมีเบี้ยประกันมากกว่า พันล้านบาท / ปี
นับว่าเป็นความสำเร็จอันเกิดจากผลงานการสร้างระบบแฟรนไชส์ตัวแทนในลักษณะของ ฟรี...แฟรนไชส์
    
ดังนั้นทางบริษัทจึงทุ่มงบประมาณในการสร้างแฟรนไชส์ตัวแทน เพื่อมุ่งเน้นให้บุคคลทั่วไปสามารถที่จะมีรายได้เสริม หรือ รายได้หลักเพิ่มขึ้น จากการขาย ขยายงาน หรือ เปิดสำนักงาน และ ยังรวมถึงคนที่มีรถยนต์ ได้ใช้สินค้าในราคาต้นทุน จากการที่สมัครเข้ามาเป็นแฟรนไชส์ตัวแทน
    
พร้อมด้วยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางสื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และ ทางอื่นๆ

 
 
จุดเด่นของธุรกิจมิตรแท้ประกันภัย

1. กฎหมายบังคับให้ซื้อ พ.ร.บ. (รถทุกคันต้องมี)
2. ไม่ต้องสาธิตการขาย ไม่ต้องทดลองใช้สินค้า
3. สามารถหักค่าคอมมิชชั่นออกได้ทันที
4. มีรายได้ทันที ที่เริ่มงาน ไม่มีอัตราเสี่ยง ไม่ต้องสต๊อคสินค้า
5. มีการปรับเลื่อนตำแหน่งผู้บริหารงานขาย
6. สมัครฟรี... ไม่มีค่าสมัคร
7. รับค่าบริหารการตลาดจากยอดขายของทีมงานตนเอง

8. รหัสของตัวแทนแฟรนไชส์ทุกท่าน ยังเป็นมรดกตกทอดถึงลูกหลาน
9. ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถทำงานได้ เพราะเรามีระบบไว้รองรับทั่วประเทศ
10. ไม่มียอดขายมาบังคับ ขยายงานได้ทั่วประเทศ
11. สมัครเอาไว้ซื้อใช้เองก็ได้ราคาต้นทุน
12. เป็นได้ทั้งอาชีพหลัก อาชีพเสริม และอาชีพอิสระ รายได้ไร้ขีดจำกัด

13. มีรายได้ 3 ทาง คือ
ขาย ขยายงาน และ เปิดแฟรนไชส์สำนักงานตัวแทน GA
14. ตัวแทนสามารถขอเปิดแฟรนไชส์สำนักงานแฟรนไชส์ [GA] ได้ทุกท่าน
15. ฟรีแฟรนไชส์ ไม่มีค่าใช้จ่าย,ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ และค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น

 
      มิตรแท้ประกันภัย

สวัสดี เราชื่อ มิสเตอร์มิตรแท้ (แนะนำตัว)

มิสเตอร์มิตรแท้ แนะนำอาชีพ

 

      มิตรแท้ประกันภัย
 

วิธีการสมัครตัวแทน     ท่านสามารถ Download ใบสมัครจากที่นี่ ชุดเอกสารใบสมัคร เมื่อท่าน Download ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครทุกชุดลงบนกระดาษ A4 และ ผู้สมัครแฟรนไชส์จะต้องกรอกข้อมูลลงในเอกสารใบสมัครทุกฉบับให้ครบถ้วนเรียบร้อย  

คุณสมบัติ และ เอกสารประกอบของผู้สมัคร
1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 ใบ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ หน้าแรก
5.
สำเนาใบอนุญาตตัวแทน/นายหน้า ประกันวินาศภัย (ถ้ามี)

คุณสมบัติและเอกสารของผู้ค้ำประกัน (ผู้ค้ำประกัน 1 คน)
1. ข้าราชการ ระดับซี 3 ขึ้นไปค้ำโดยตำแหน่ง
    1.1 สำเนาบัตรข้าราชการ/สำเนาทะเบียนบ้าน

2. พนักงานเอกชน/ห้างร้าน/รัฐวิสาหกิจฯ มีเงินเดือนเกิน 10,000 บาทขึ้นไป
    2.1 สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน หนังสือรับรองเงินเดือน หรือ
    สลิปเงินเดือนตัวจริง(สำเนาใช้ไม่ได้)

3. เจ้าของกิจการ บริษัท/ห้างร้าน/กิจการฯ
    3.1 สำเนาทะเบียนบ้าน/สำเนาบัตรประชาชน สำเนาใบจดทะเบียนการค้า
    หรือ สำเนาใบเสร็จเสียภาษีงวดที่ผ่านมา

4.เอกสารสำเนาทุกฉบับ ต้องเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง และ ลายเซ็นต์
   เหมือนกันทุกฉบับ / ห้ามมีรอยลิควิด หรือ ลบแก้ไข / บัตรไม่หมดอายุ

*** หลังจากผู้สมัครได้รับรหัสตัวแทนแล้ว สามารถเริ่มธุรกิจได้ทันที ***

 
 
      มิตรแท้ประกันภัย
 
การขอเปิดศูนย์แฟรนไชส์สำนักงานตัวแทน GA Online
(ฟรี…แฟรนไชส์ ,ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ,ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ ใดๆ ทั้งสิ้น)
 
@ หลักเกณฑ์ในการขอเปิดสำนักงานตัวแทน (GA Online) 
1. ต้องสมัครตัวแทน เพื่อออกโค๊ตตัวแทนให้เรียบร้อย
2. ตัวแทนที่ขอเปิด GA ต้องมีใบอนุญาตบัตรตัวแทนวินาศภัย หรือ บัตรนายหน้าประกันวินาศภัย
3. มีผลงานนำส่งเบี้ยประกันภัยรวมทั้งทีม เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 50,000 บาท/เดือน ระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน
4. ให้ยื่นเอกสารตามรายการดังนี้
     3.1 สำเนาบัตรตัวแทน หรือ นายหน้า
     3.2 ถ่ายรูปสถานที่ ที่จะตั้งสำนักงานของท่าน ประมาณ 3-4 รูป
     3.3 ใบคำขอเปิดสำนักงาน + แบบฟอร์ม PA
     3.4 สำเนาทะเบียนบ้าน ของอาคารที่จะเปิดศูนย์
     3.5 เอกสารสำเนายืนยันการเป็นเจ้าของที่ เช่น สำเนาสัญญาเช่า เป็นต้น
     3.6 สำเนาบัตรประชาชน และ ทะเบียนบ้านของตัวแทนผู้ขอเปิด GA
     3.7 เอกสารบุคคลค้ำประกันการขอเปิด GA
     

3.7.1 โดยบุคคลธรรมดา ที่มีเงินเดือนเกิน 30,000 บาทขึ้นไป
              - สำเนาบัตรประชาชน + สำเนาทะเบียนบ้าน
              - สลิปเงินเดือน (เดือนล่าสุด) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือน
หรือ
      3.7.2 โดยข้าราชการ ระดับซี 3 ขึ้นไป
              - สำเนาบัตรข้าราชการ + สำเนาทะเบียนบ้าน
              - หนังสือรับรองการปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่สังกัด
หรือ
     
3.7.3 กรณีค้ำโดยเงินสด วงเงิน 100,000 บาท
หรือ
      3.7.4 ทำหนังสือแบงค์การันตี วงเงิน 100,000 บาท หรือ
     
3.7.5 ค้ำประกันโดยเจ้าของกิจการ หรือ ตรอ. ที่มีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1 ล้านาท
              - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
              - สำเนาบัตรประชาชน ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
              - สำเนาใบเสร็จการเสียภาษีปีล่าสุด

4. ส่งเอกสารถึงผู้แนะนำ หรือ แผนกบริการตัวแทน ชั้น 2 สนญ. นัดวันเวลาเข้าอบรมการใช้โปรแกรม
5. เข้าอบรมการใช้โปรแกรมเป็นเวลา 2 วัน ที่สำนักงานใหญ่ (ต่างจังหวัดต้องหาที่พักและค่าอาหารเอง)
 
      มิตรแท้ประกันภัย
 
หลักเกณฑ์การกำหนดระยะห่างระหว่าง สำนักงาน GA Online
1. กรณีไม่ประสงค์ติดตั้งป้าย ไม่กำหนดระยะห่างจากสำนักงาน GA Online ที่เปิดอยู่ก่อน
2.
กรณีมีความประสงค์ขอติดตั้งป้าย สนง.ตามแบบมาตรฐาน ขนาด 2 x 4 เมตร
    2.1 กำหนดระยะห่างจาก สนง.เดิม ไม่ต่ำกว่า 1 กม.
    2.2 ตัวแทนเจ้าของ สนง.เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งป้ายเอง
    2.3
ผู้ขอขึ้นป้ายต้องมีผลงานเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าเดือนละ 50,000 บาท
ข้อดีของการเปิดสำนักงานตัวแทน GA Online
1. เปิด GA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่เก็บค่าแฟรนไชส์ ไม่เก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น
2. เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและบริการให้กับลูกค้า
3. บริษัทจ่ายค่าบันทึกกรมธรรม์สูงสุด 4% ของเบี้ยสุทธิทุกเดือน รวมจากผลงานของคุณ และตัวแทนที่มาใช้สำนักงานของคุณ ในการออกกรมธรรม์
4. เพื่อรับสิทธิในการใช้เช็คค้ำประกันเครื่องหมาย พ.ร.บ. 5 เท่า
5. สนง. สามารถออกกรมธรรม์ได้เอง โดยที่ไม่ต้องรอ กรมธรรม์จากบริษัทส่งมาให้ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และ ให้ลูกค้ารอรับได้เลย ภายใน 5-10 นาที
6. สามารถสร้างทีมงานและขยายงานได้ง่ายกว่า
 

 
      มิตรแท้ประกันภัย
 
 
      มิตรแท้ประกันภัย
สัมภาษณ์ รายการมิตรแท้ทีวี วาไรตี้ MB Channel (ช่วงที่ 1)
สัมภาษณ์ รายการมิตรแท้ทีวี วาไรตี้ MB Channel (ช่วงที่ 2)
Talk Show งานมอบคุณวุฒิ ผู้อำนวยการอาวุโส ทีมงาน MT4/23 เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2556
 
 
      มิตรแท้ประกันภัย
 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 ผู้อำนวยการ อาวุโส ฝ่ายขยายงาน
ทีมงาน
MT4/23
คุณพิพัฒน์ หนูเรียงสาย
 Tel : 08-9781-3139 Fax : 038-876658
 
e-mail : pipat_hnu@hotmail.com
 website : www.mittare2u.com
Facebook : www.facebook.com/mittare2u
Line : pp37637

 
      มิตรแท้ประกันภัย

   

Copyright © 2012 www.mittare2u.com. All Rights Reserved. (LG012/55 เลขที่คำขอใช้ Logo บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน))